Η υπηρεσία μας

Jingyidaκυρίως προσαρμοσμένα αυτοκόλλητα, σύμφωνα με τα σχέδια ή τα δείγματα των πελατών μας.

Ελέγχουμε κριτικά την ποιότητα του προϊόντος για κάθε βήμα κατά την κατασκευή από την κατασκευή καλουπιών έως την παραγωγή. Προσφέρουμε τεχνική υποστήριξη που δεν υστερεί σε καμία.